PM

Vid samlingen meddelar jaktledaren vilket område som skall jagas, utsättning av pass-skyttar, hundförare, jaktens början och slut.


Under jaktens fortsättning meddelas ovan-stående fortlöpande inför varje område som skall jagas.


Det åligger varje jaktdeltagare att inför varje ompostering noggrant ta reda på vilket pass du skall ha och dess exakta placering och jaktens början och slut. Du skall även vara medveten om jaktlagets gränser.


Säkerhet

Alla jaktdeltagare skall ha signalfärgade jaktkläder alt rött hattband.


Vid all förflyttning skall vapnet bäras plundrat och öppet.


Laddning av vapen får endast ske på passet.

Passkytt skall veta var passgrannen står.


Skott får ej avlossas mot grannskyttars pass eller i dess omedelbara närhet.


Passkytt vid väg är förbjuden att skjuta i vägens längdriktning.


Skott skall ske med godtagbart kulfång.


Se till att första älgen fallit innan du skjuter på nästa.


Skytten skall snarast efter skott rapportera resultatet till jaktledaren.

Om älgen fortsätter efter skott;

- stanna kvar på passet, kom ihåg var älgen befann sig i skott-ögonblicket och meddela jaktledaren snarast.

- Vilken sort, riktning den försvann, om det var fler i sällskap, vilken sida den påsköts och ev andra kännetecken. Invänta vidare direktiv.


Pass får ej lämnas förrän order om återsamling ges eller på jaktledarens uppmaning.

 

Då jakten är avbruten får skott ej avlossas.

 

Innan du lämnar passet – PATRON UR.

 

Övriga regler

Alla jaktdeltagare skall vara försäkrade. Jaktkort och vapenlicens skall medföras under jakten.

 

Jaktledningen förutsätter att vapnet kontroll-skjutits inför jakten. Intyg om godkänt skjutprov skall uppvisas för jaktledaren.

 

Förflyttning till passen skall ske så tyst som möjligt.

 

Inga hundar på passet.

 

Jaktradio med 31 Mhz skall medtagas.

 

Jaktdeltagare som önskar ta med "sällskap" på passet avsvarar själv för dessa.

 

Ingen alkohol i samband med jakt.

 

Inget skräp lämnas på passet.

 

Kom ihåg! Du behöver aldrig ångra ett skott som inte avlossats!

 

Jaktledare

Kjell Myhr